Čo je mediácia?

Mediácia je spôsob mimosúdneho riešenia právnych sporov, resp. konfliktov prostredníctvom mediačného procesu, ktorý vedie nezávislá a nestranná kvalifikovaná osoba – mediátor zapísaný v zozname mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Vyhľadať mediátora v pravidelne aktualizovanom zozname Ministerstva spravodlivosti SR môžete po kliknutí sem.