Poľnohospodársky pozemok na účely zákona č. 140/2014 Z.z. o o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poľnohospodársky pozemok na účely zákona č. 140/2014 Z.z. o o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 2 Poľnohospodársky pozemok (1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, poľnohospodárskym pozemkom sa na účely tohto zákona rozumie poľnohospodárska pôda alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991. Za poľnohospodársky pozemok sa podľa tohto...