REFERENCIE EIA

REFERENCIA 2016

Novostavba montážneho závodu (okres Žilina)

Predmetom enviromentálneho zámeru je posúdenie vplyvov na životné prostredie v súvislosti s výstavbou závodu na výrobu vybraných komponentov pre popredných producentov automobilového priemyslu v SR.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/montazny-zavod-hyundam-slovakia-s-r-o

 

Zmena dokončenej stavby – prístavba haly – II. etapa, Priemyselný park Nitra – Sever –

Účelom navrhovanej činnosti bude rozšírenie vyrobnych kapacít v rámci II. etapy realizácie projektu z r. 2008 formou prístavby k výrobnej hale závodu haly o rozlohe 1528,65 m2 podlažnej výrobnej plochy (spolu teda: 4502,2 m2 zastavanej plochy), v ktorej bude nainštalovaný lisovací stroj (800 ton) s podávačmi na výrobu kovových súčiastok (kovolis), ktorý bude plniť funkciu záložného vyrobného zdroja v prípade náhodnej poruchy pôvodného výrobného zariadenia, ako aj počas jeho plánovanej údržby, aby bola zabezpečená nepretržitosť a plynulosť výroby a dodávok hotových výrobkov. Navrhovateľ je dodávateľom daných kovových komponentov pre producentov ako sú SONY, SAMSUNG, KIA MOTORS SLOVAKIA. Vyrobný program navrhovateľa sa nezmení, dôjde iba k rozšíreniu výrobnych a skladovych kapacít existujúceho závodu prístavbou novej haly.

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-dokoncenej-stavby-pristavba-haly-farguell-nitra-s-r-o-

REFERENCIA 2015

Rozšírenie výroby prostredníctvom automatickej lakovacej linky (okres Žilina)

Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie kapacít výrobného závodu na výrobu plastových komponentov pre interiéry automobilov. Rozšírenie spočíva v zriadení novej prevádzky závodu zameranej na povrchovú úpravu vlastnej produkcie plastových dielcov pre osobné automobily. Farbenie dielcov bude zabezpečované prostredníctvom uzavretej automatickej lakovacej linky, ktorej súčasťou sú lakovacie roboty od popredného zahraničného dodávateľa.

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/rozsirenie-vyroby-kfts-s-r-o–automaticka-lakovacia-linka

 

Priemyselný a výskumný komplex (okres Nitra)

Účelom predloženého enviromentálneho zámeru je výstavba a prevádzkovanie nového priemyselného a výskumného komplexu. Cieľom navrhovanej činnosti je dlhodobé navýšenie výrobnej produkcie a s tým súvisiaca potreba riešenia zvýšených nárokov na výrobné, skladové a administratívne priestory spoločnosti. Súčasné priestory spoločnosti nie sú dostačujúce a nevyhovujú plánovanému rozšíreniu výroby. Výrobný program investora bude zameraný na finálnu úpravu oceľových dielcov a ich farbenie práškovými farbami v lakovni s využitím ručnej podvesnej dopravy.

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/priemyselny-vyskumny-komplex-technov-s-r-o-rumanova