Geodetické práce, revízie a iné

V rámci týchto služieb zabezpečujeme vyhotovenie geometrických plánov na účely:

 

  • Geometrický plán na rozdelenie nehnuteľností
  • Geometrický plán na zlúčenie nehnuteľností
  • Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľností
  • Geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
  • Geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
  • Geometrický plán na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  • Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby
  • Geometrický plán na zmenu druhu pozemku
  • Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nám neváhajte

napísať alebo nám zavolajte: 0948 472 023

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!