INŽINIERSKA ČINNOSŤ – POVOLENIA

Potrebujete zabezpečiť územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo kolaudáciu?

Práve tu ste na správnom mieste!

Prehľad našich hlavných služieb v oblasti stavebného inžinieringu:

– zastupovanie fyzických a právnických osôb v územnom konaní a vybavenie územného rozhodnutia

– zastupovanie fyzických a právnických osôb v stavebnom konaní a vybavenie stavebného povolenia

– zastupovanie fyzických a právnických osôb v kolaudačnom konaní a vybavenie kolaudačného rozhodnutia

AKO DLHO TRVÁ VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA?

Vybavenie stavebného povolenia pre rodinný dom pri štandardnom priebehu konania, kedy nie sú potrebné zásahy do projektovej dokumentácie stavby na základe pripomienok a požiadaviek dotknutých orgánov trvá cca 6 až 8 týždňov a v tomto čase pre vás dokážeme vybaviť stavebné povolenie.

Špecializujeme sa na investorký inžiniering –  komplexnú inžiniersku činnosť a vybavovanie úradných povolení (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, povolenie skúšobnej a trvalej prevádzky a pod.) pre priemyselné objekty napr. výrobné a skladové haly, vrátane zastupovania investora v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA a spracovania príslušnej dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na ŽP, ako aj administratívne nebytové budovy, reštauračné zariadenia, bytové budovy a i.

Okrem toho veľmi radi zabezpečujeme stavebný inžiniering, a teda zastupujeme klientov – fyzické osoby aj pri vybavovaní stavebných povolení pre rodinné domy, pretože tým klientom podľa ich vlastných slov dokážeme ušetriť veľké množstvo času a energie, ktoré si ešte bude vyžadovať samotná výstavba rodinného domu.

Neraz sa nám klient po úspešnom ukončení projektu sám zdôverí, že bez nás by povolenie nezvládol vybaviť a na začiatku nemal ani najmenšiupredstavu, čo všetko z pohľadu časovej a vecnej koordinácie proces a postup vybavovania stavebného povolenia obnáša.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nám neváhajte

napísať alebo nám zavolajte: 0948 472 023

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!