Ceny našich služieb

Cena za vybavenie stavebného povolenia, územného rozhodnutia, kolaudačného rozhodnutia, dodatočného stavebného povolenia – legalizácie stavby, vybavenie rozhodnutia o povolení zmeny dokončenej stavby – prístavba, nadstavby, rozhodnutia o povolení zmeny v užívaní stavby tzv. “povolenie na zmena účelu stavby”, príp. iných úkonov inžinierskej činnosti závisí od rozsahu a náročnosti vášho konkrétneho projektu, ako aj od vašich časových požiadaviek.

Cenu za služby v oblasti “inžinierska činnosť” preto v každom jednotlivom prípade stanovujeme individuálne dohodou s našimi potenciálnymi zákazníkmi.

Pokiaľ máte záujem o vypracovanie individuálnej cenovej ponuky za poskytnutie niektorej z našich služieb, neváhajte nás prosím kontaktovať!

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nám neváhajte

napísať alebo nám zavolajte: 0948 472 023

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!