POZEMKOVÉ PRÁVO, ODŇATIE Z PPF:
PRÁVO STAVBY, STAVEBNÍCI:
Stavba domu na pozemku druhého manžela

Stavba domu na pozemku druhého manžela

Pokiaľ plánuje klient stavať dom, resp. akúkoľvek inú stavbu na manželovom/-lkinom pozemku počas trvania manželstva, pričom bude investovať do stavby finančné prostriedky, ktoré sú aspoň sčasti spoločné, dom bude automaticky zo zákona (Občiansky zákonník) patriť do...

preèítajte si viac
OCHRANNÉ PÁSMA INŽINIER. SIETÍ:

DORUČOVANIE PĺSOMNOSTĺ:

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

SPRÁVNE POPLATKY V KONANIACH:

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ:

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

KOLAUDAČNÉ KONANIE – AKTUÁLNE

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ A CERTIFIKÁCIA

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

MINIMÁLNE ODSTUPY STAVIEB

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.