Od začiatku roka 2021 začnú platiť prísnejšie normy na energetickú hospodárnosť budov. Novostavby pri požiadaní o stavebné povolenie od 1. januára budúceho roka budú musieť mať energetickú triedu A0, teda takmer nulovú potrebu energie. Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) považuje za hlavné prínosy sprísnených podmienok energetickú náročnosť pokrytú z obnoviteľných zdrojov, nižšie emisie, ekologickejšie stavby, ako aj vyššiu hodnotu nehnuteľností a úsporu nákladov na prevádzku. V prípade podania žiadosti o stavebné povolenie do 31. decembra 2020 budú ešte budovy podliehať energetickej triede A1, povinnej pre ultranízkoenergetické novostavby od 1. januára 2016. Energetická certifikácia budov je u nás povinná od roku 2008 podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov.

„Požiadavky na zmenu s cieľom zníženia negatívnych dopadov na životné prostredie sú stále naliehavejšie. Kľúčovým faktorom medzisektorovej spolupráce je hľadanie takých riešení, ktoré kombinujú ekonomicky efektívne a energeticky zodpovedné prístupy,“ povedala výkonná riaditeľka SKGBC Hana Ovesná. Táto organizácia je hlavným ambasádorom udržateľnej výstavby na Slovensku, zasadzuje sa o to, aby navrhované a novopostavené budovy mali zdravé vnútorné prostredie a zároveň sa v nich nemrhalo energiou a inými zdrojmi. „Našou víziou je, aby sa takéto udržateľné stavby stali na Slovensku štandardom,“ priblížila Ovesná. Energia z obnoviteľných zdrojov (OZE) je podľa Jany Bendžalovej z konzultačnej spoločnosti ENBEE základnou podmienkou pre dosiahnutie energetickej triedy A0. Práve zvolený spôsob zohľadnenia OZE využívaných v budove má podľa nej vplyv na vyhovujúce technické riešenia a ich aplikáciu v praxi.

Milan Janák zo spoločnosti Simulácie budov dodáva, že teoretický výpočet kategorizácie do tried musí byť urobený správne vhodnou metódou, presnými vstupnými údajmi, spoľahlivým softvérom a odborníkom. „Hodnotenie dodanej a primárnej energie je nedostatočné – je potrebné získať celkový obraz celého životného cyklu budovy, ako sú náklady, energie, dopady na životné prostredie, napríklad, emisie skleníkových plynov,“ podotkol Janák. Integrovaný prístup k plánovaniu udržateľných budov triedy A0 podľa neho zohľadňuje obnoviteľné zdroje, tepelnú pohodu, kvalitu vnútorného vzduchu a denné osvetlenie v kontexte dizajnu fasády, vlastností zasklievania, pasívneho a dynamického tienenia.

(Zdroj: SITA)