Predmet poplatku za rozvoj (pozítívne a negatívne vymedzenie) podľa § 3 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predmet poplatku za rozvoj (pozítívne a negatívne vymedzenie) podľa § 3 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 3 (1)Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce, a) na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie,3) ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“), b) ktorá je ohlásená stavebnému úradu,3a) c) na ktorú je vydané rozhodnutie o...